STÖRST PÅ VÄNTRUMS-TV

Vi sänder Sveriges största väntrums-TV-kanal på dedikerade skärmar i väntrum och behandlingsrum inom vården. Kanalen visar en blandning av patientinformation, underhållning och valfri reklam. Bolaget fusionerades 2017 med Add Health Media AB.

Se vår film